Sesli Yanıt Sistemi (VM26) (Robot Operatör)

Harici hattan santral arandığında,santralın otomatik cevap verip mesaj okuduğu devrelerdir.
MT26/Star2s santrallarına tek veya iki kanallı (VM26/1 veya VM26/2), Star1s santrallarına 4 kanallı (SYS-S1-4) ve MT300 santrallarına 4 veya 8 kanallı
(VM648-4 ve VM6488-8) robot operatörler bağlanabilir.

The most visited gambling websites in The UK